مناقصه خرید دو دستگاه

دانشگاه علوم پزشکی گناباد در نظر دارد نسبت به خرید ، نصب و راه اندازی یکدستگاه(Alliance HPLC e2695 waters) و یکدستگاه (7250GC/Q-TOF Agilent) از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا شرکت های واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه ظرف مدت 5 روز از درج آگهی به سامانه www.setadiran.ir مراجعه نمایند.
ضمناً هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود و دانشگاه در رد یا قبول هر یک یا کلیه پیشنهادهای واصله مختار است .
تاریخ:
1398/12/20
تعداد بازدید:
137
منبع:
Powered by DorsaPortal