شرح وظایف واحد تحقیقات

شرح وظایف واحد تحقیقات
نمونه شرح وظایف واحدتحقیقات
-تهیه وتنظیم پرسشنامه وفرم های موردنیازواحدتحقیقات
-تنظیم برنامه تحقیقات وتعیین افرادتحقیقگرجهت انجام وظایف محوله
-انجام تحقیقات لازم درزمینه افرادگزینش شده بارعایت کامل موازین شرعی وضوابط مصوب
- ثبت ،بروز رسانی و بهره برداری از بانک جامع منابع و نرم افزار هماهنگ
-انجام امور مربوط به تحقیقات پرونده های نیابتی ارسالی از سایر هسته ها
-انجام استعلام های مرتبط باگزینش افراد از مراجع ذیصلاح
تاریخ:
1398/09/13
تعداد بازدید:
918
منبع:
Powered by DorsaPortal