سومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزار گردید.

 سومین کارگاه آموزشی ترجمان دانش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور روزهای یکشنبه و دوشنبه 23و24 تیرماه 1398 با همکاری مرکز بهره برداری از دانش سلامت برگزار گردید.
این کارگاه با سخنرانی آقای دکتر کبیری ریاست محترم مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آغاز شد.
در این کارگاه که 72 نفر از کارشناسان کاربست نتایج پژوهش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور شرکت نموده بودند، ضمن معرفی برنامه و اهداف کارگاه، اهمیت انتقال دانش و تولید خبر از پژوهش، ماهیت پیام پژوهشی، مشخصات پپام پژوهشی، شناسایی درست مخاطب، مشخصات پژوهش های با مخاطب عمومی، تعیین سطح و قطعیت شواهد، نحوه استخراج پیام پژوهشی، معرفی ابزار استخراج پیام و پایش برنامه عملیاتی ترجمان دانش توسط ستاد در دانشگاه های علوم پزشکی مطرح گردید. در این راستا به منظور کاربردی کردن آموزش های ارائه شده ، کارگروهی در طول کارگاه در زمینه آموزش های ارائه شده اجرا شد.

در پایان مقرر گردید تا بر اساس آموزش های ارائه شده در کارگاه، کارشناسان کاربست نتایج پژوهش‌های سلامت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور خبرها یا پیام های پژوهشی برگفته از طرح های تحقیقاتی پایان یافته دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به صورت صحیح و برگرفته از الگوی علمی برای مخاطبین مختلف از جمله سیاستگزارن، متخصصین و پژوهشگران وعموم مردم تهیه و در سامانه انتشار نتایج پژوهش های سلامت کشور درج نمایند. 
مهندس میثم داستانی به نمایندگی از معاونت تحقیقات و فنآوری دانشگاه در این کارگاه حضور داشتند.
 
 
تاریخ:
1398/04/26
تعداد بازدید:
51
منبع:
Powered by DorsaPortal