اعطای گرنت استاددکترفرشته معتمدی

دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی درنظرداردبه پاس گرامیداشت خدمات ارزنده استاد گرامی دکتر فرشته معتمدی گرنت پژوهشی ملی تحت عنوان "گرنت استاددکترفرشته معتمدی" در حوزه علوم اعصاب به محققین جوان واجد شرایط (استادیاران ومحققین پسادکتری زیر45 سال)دردی ماه هرسال مقارن بابرگزاری جشنواره پژوهشی ابوریحان دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی اعطانماید.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات 22439787 -021
تاریخ:
1398/06/03
تعداد بازدید:
38
منبع:
Powered by DorsaPortal