معرفی فیلد پژوهشی مناسب در کلینیک خود مراقبتی بیمارستان علامه بهلول

به استحضار میرسد با توجه به راه اندازی کلینیک خودمراقبتی در بیمارستان و با توجه به برنامه هایی که این کلینیک در شرح وظایف خود دارد؛ واحد مذکور میتواند فیلد مناسب و پرباری برای طرح های پژوهشی و پایان نامه های دانشجویی باشد. شایان ذکر است طرح های کوهورت در اولویت میباشد.
تاریخ:
1398/08/27
تعداد بازدید:
277
منبع:
Powered by DorsaPortal