دستوزالعمل تحقیقات و پروپوزال‌های مربوط به بیماری covid19

روسای محترم کلیه دانشگاهها/ دانشکده های علوم پزشکی کشور


با سلام،

    احتراماً، با توجه به بیماری COVID-19، خواهشمند است دستور فرمایید در مورد تحقیقات مربوطه، موارد زیر رعایت گردد:

1-   کلیه پروپوزال‌های مربوط به بیماری COVID-19 توسط کمیته علمی صلاحیت‌دار مثل شورای پژوهشی دانشگاه/ دانشکده/ مرکز تحقیقاتی، مطرح و مورد ارزیابی قرارگیرد. در صورتی که امکان تشکیل شوراها به هر دلیلی وجود نداشته باشد، پروپوزال‌های یادشده می‌توانند با تایید معاون محترم پژوهشی  دانشگاه یا دانشکده  به لحاظ علمی بودن، مصوب تلقی شود. بدیهی است معاونین محترم می توانند از مشاوره داوران علمی مربوطه استفاده کنند.

2-    همه پروپوزال‌های مربوط به COVID-19 لازم است توسط کمیته های اخلاق در پژوهش بررسی و تصویب شوند. در این راستا همه کمیته‌های اخلاق در پژوهش موظف هستند پروپوزالهای دریافتی مربوطه را حداکثر ظرف 48 ساعت تعیین تکلیف نمایند و کد مربوطه را صادر فرمایند.

3-   با توجه به حساسیت موضوع و برای پرهیز از انتشار داده های غیر قابل استناد و در جهت هماهنگی بیشتر انتشار هرگونه اثر علمی در مورد همه گیری فعلی درمجلات علمی منوط به کسب مجوز از کمیته اخلاق دانشگاه یا کمیته ملی اخلاق در پژوهش های  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا کمیته اخلاق نیماد  می‌باشد. بدیهی کمیته های اخلاق مذکور میبایست در اسرع وقت بررسی و اعلام نظر نمایند.

                                                                                       دکتر رضا ملک زاده- معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت 
تاریخ:
1399/01/16
تعداد بازدید:
164
منبع:
Powered by DorsaPortal