بازدید نمایندگان بورد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۳۴:۱۳ قبل از ظهر
در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، دکتر محمدحسین بحرینی طوسی، دکتر علیرضا منتظر‌‌‌ابدی و دکتر محمدرضا دیوبند نمایندگان بورد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

   در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، دکتر محمدحسین بحرینی طوسی، دکتر علیرضا منتظر‌‌‌ابدی و دکتر محمدرضا دیوبند نمایندگان بورد فیزیک پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس