بازدید دانش آموزان متوسطه اول شهرستان از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

انتشار محتوا: ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۴:۵۴ بعد از ظهر
به مناسبت هفته مشاغل، در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در مورد رشته ها و مشاغل دانشگاهی، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و خانم محرابی، مدیر واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارا

به مناسبت هفته مشاغل، در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در مورد رشته ها و مشاغل دانشگاهی، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و خانم محرابی، مدیر واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارائه دادند.

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس