بازدید دانش آموزان متوسطه اول شهرستان از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

انتشار محتوا: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۳۶:۲۲ بعد از ظهر
به مناسبت هفته مشاغل، در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در مورد رشته ها و مشاغل دانشگاهی، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی و واحد فناوری اطلاعات بازدید نمودند و خانم محرابی، مدیر واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری و اطلاع رسانی پز

به مناسبت هفته مشاغل، در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان در مورد رشته ها و مشاغل دانشگاهی، دانش آموزان متوسطه اول شهرستان از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی و واحد فناوری اطلاعات بازدید نمودند و خانم محرابی، مدیر واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارائه دادند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس