میز خدمت و آموزش های خودمراقبتی بر پایه طرح های تحقیقاتی برگزار می شود

انتشار محتوا: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۴۱:۲۲ بعد از ظهر
میز خدمت و آموزش های خودمراقبتی بر پایه طرح های تحقیقاتی برگزار می شود.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس