بازدید اعضای بورد تغذیه و صنایع غذایی وزارت بهداشت از کتابخانه مرکزی

انتشار محتوا: ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۴۱:۳۹ قبل از ظهر
در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، آقای دکتر رزاق محمودی، آقای دکتر عزیز همایونی راد و آقای دکتر عبدالرضا محمدی زندیه اعضای بورد تغذیه و صنایع غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

در راستای توسعه و اعتباربخشی گروه های آموزشی، آقای دکتر رزاق محمودی، آقای دکتر عزیز همایونی راد و آقای دکتر عبدالرضا محمدی زندیه اعضای بورد تغذیه و صنایع غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر سالار باشی مدیرگروه تغذیه دانشگاه از ظرفیت ها و امکانات مجموعه واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه بویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس