وبينار پژوهشي "آشنايي با سامانه پژوهشيار" برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۱۹:۲۳ قبل از ظهر
وبينار پژوهشي "آشنايي با سامانه پژوهشيار" با همكاري مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي و واحد توسعه تحقيقات باليني برگزار گردید.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس