کارگاه آموزشی "آشنايي با ترجمان دانش" با همكاري مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي و واحد ترجمان دانش برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۱۰:۰۵ بعد از ظهر
در راستای توانمندسازی کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری و رابطین پژوهشی سایر واحد های دانشگاه کارگاه آموزشی "آشنايي با ترجمان دانش" با همكاري مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي و واحد ترجمان دانش برگزار گردید.

در راستای توانمندسازی کارشناسان معاونت تحقیقات و فناوری و رابطین پژوهشی سایر واحد های دانشگاه کارگاه آموزشی "آشنايي با ترجمان دانش" با همكاري مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي و واحد ترجمان دانش برگزار گردید. مدرسین کارگاه سرکارخانم دکتر محرابی و خانم فاطمه زنگوئی بودند و در این کارگاه به موارد زیر پرداختند:

  1. معرفی واحد ترجمان دانش
  2. معرفی فرآیند ترجمان دانش طرح های تحقیقاتی
  3. آشنایی با سامانه نتایج پژوهش های کشور(نوپا)
  4. آشنایی با نحوه نگارش پیام پژوهش
  5. آموزش نحوه ارسال اخبار
  6.  
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس