بازدید دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان دخترانه استقلال از واحد اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی

انتشار محتوا: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳ ساعت ۰۱:۳۲:۴۵ بعد از ظهر
مصادف با هفته مشاغل دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان دخترانه استقلال به منظور آشنایی با شغل ها از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و خانم دولتی از همکاران واحد توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارائه دادند.

مصادف با هفته مشاغل دانش آموزان متوسطه اول دبیرستان دخترانه استقلال به منظور آشنایی با شغل ها از واحد های پردیس به ویژه کتابخانه مرکزی بازدید نمودند و خانم دولتی از همکاران واحد توضیحاتی را در مورد فعالیت های مربوط به واحد اطلاع رسانی پزشکی و رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی به دانش آموزان ارائه دادند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس