صفحه اختصاصی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد در انتشارات گلبان راه اندازی شد.

انتشار محتوا: ۳۰ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۱:۴۴:۴۴ بعد از ظهر
جهت استفاده دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه از پاسخنامه کتب انتشارات گلبان، صفحه اختصاصی کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد راه اندازی شد.

راهنما: 

1- ورد به سایت انتشارات گلبان به آدرس https://golbanpub.com/

2- ورود /عضویت 

3- ورود با ایمیل   

       -  نام کاربری : centlib@gmu.ac.ir

      - کلمه عبور :   centlibgmu 

4-  ورود به حساب کاربری

5- ثبت کتاب 

6- مشاهده محتوا

 

 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس