معرفی اعضای شورا

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۷:۵۵ قبل از ظهر
# تصویر نام و نام خانوادگی سمت
1   دکتر لیلا صادق مقدم  رئیس شورا
2   دکتر راحله محرابی دبیر شورا
3   دکتر محمدامین مومنی مقدم عضو شورا
4   دکتر محمدکشتکار دستنائی عضو شورا
5   دکتر مریم مقیمیان عضو شورا
6   دکتر علیرضا محمدزاده عضو شورا
7   دکتر مهدی مشکی عضو شورا
8   دکتر مهدی بصیری مقدم عضو شورا
9   فاطمه دولتی کارشناس شورا
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس