درباره واحد کتب و انتشارات

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۱:۵۱ قبل از ظهر

اداره کتب و انتشارات دانشگاه از واحد های زیر مجموعه مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی در حوزه معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه می باشد و با هدف گسترش و تسهیل چاپ آثار ارزشمند اساتید محترم و دانشجویان فعالیت می نماید. شورای انتشارات در اداره انتشارات درخواست اولیه چاپ کتب تالیفی و ترجمه را طبق فرایند های تعریف شده دریافت نموده و در جلسات شورای انتشارات دانشگاه جهت تصمیم گیری مطرح می نماید . همچنین نظارت بر جریان چاپ کتب مصوب شورای انتشارات دانشگاه، تنظیم برنامه ها و دستور جلسات شورا و اجرای مصوبات از دیگر وظایف این شورا می باشد.
تعداد اعضای شورای انتشارات ۶ نفر می باشد که به پیشنهاد معاون تحقیقات و فناوری و با ابلاغ ریاست دانشگاه به مدت ۲ سال انتخاب می گردند.

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس