تماس با اداره انتشارات دانشگاه

ایجاد شده در ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۱:۴۶:۱۹ قبل از ظهر

دبیر خانه شورای انتشارات:

دبیر شورا: راحله محرابی

شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۱۶۰ یا شماره مستقیم ۰۵۱۵۷۲۲۵۰۸۲

کارشناس: فاطمه دولتی

شماره تماس: ۰۵۱۵۷۲۲۳۰۲۸ - داخلی ۱۶۸

نمابر: ۰۵۱۵۷۲۲۳۸۱۴  

پست الکترونیک: pub@gmu.ac.ir

آدرس:  گناباد، حاشیه جاده آسیایی، دانشگاه علوم پزشکی گناباد، معاونت تحقیقات و فناوری، دبیرخانه شورای انتشارات دانشگاه،   کد پستی: ۹۶۹۱۷۹۳۷۱۸

کد پستی: ۹۶۹۱۷۹۳۷۱۸   صندوق پستی: ۱۶۳ 

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس