معرفی کارکنان اداراه کتب و انتشارات

ایجاد شده در ۱ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۱۱:۳۷ قبل از ظهر

  

عکس نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی آدرس تلفن ایمیل

علی فیروزی

معاون تحقیقات و فناوری

رئیس شورای انتشارات

استادیار مهندسی بهداشت حرفه ای خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد   05157223028 - داخلی 8150

ali_firoozi66@yahoo.com

   راحله محرابی
مدیر اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه 

و رئیس کتابخانه 

دبیر شورای انتشارات

دکترای تخصصی کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد   05157225027 - داخلی 8160

mehrabi.r@gmu.ac.ir 

 

فاطمه دولتی
 

مدیر اجرائی کتابخانه مرکزی و کتابخانه های تابعه

کارشناس مشاوره و اطلاع رسانی پزشکی

کارشناس شورای انتشارات

کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش شناسی خراسان رضوی - گناباد، حاشیه جاده آسیایی، معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی گناباد 05157225027 - داخلی 8168

Dolati.f@gmu.ac.ir

 

 

  

طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس