دریافت فیپا از کتابخانه ملی ایران

انتشار محتوا: ۵ شهریور ۱۴۰۲ ساعت ۰۸:۵۷:۰۱ قبل از ظهر
  •  تعریف فیپا:  فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) عبارت است از فهرستنویسی توصیفی و تحلیلی كتاب پیش از انتشار و درج آن در صفحه حقوقی یا صفحه شناسنامه همان كتاب.
  • اهداف و فواید:

1. یكدستی و هماهنگی فهرستنویسی و سازماندهی كتب در سطح كشور

2. تسهیل امر فهرستنویسی توسط كتابداران در تمامی كتابخانه ها

 3. جلوگیری از انجام كار تكراری

 4. افزایش سرعت بازیابی منابع در كتابخانه ها

 5. اطمینان از صحت و درستی آن

 6. صرفه جویی در بودجه نیروی انسانی زمان مكان

7. تسریع امر اشاعه اطلاعات

8. تسهیل در ایجاد شبكه های اطلاعاتی و درواقع اشتراك اطلاعات كتابشناختی در سطوح ملی و بین المللی

 9. افزایش سرعت گردش اطلاعات

  • مراحل ارسال درخواست

مراحل ارسال درخواست فيپای الكترونيكی

1. ورود به سايت https://ketab.samandehi.ir/Pages/default.aspx
2. انتخاب درخواست فيپا
3. وارد كردن شناسه كاربری و رمز عبور
4. پركردن فرم پرسشنامه
5. انتخاب گزينه ضميمه در انتهای پرسشنامه
6. انتخاب فايل های ارسالي به فيپا از قسمت Browse
7. انتخاب كليد ضميمه
8. انتخاب كليد تاييد (در صورت كامل بودن اطلاعات) تاييد مجدد
9. انتخاب كليد ارسال
10. دريافت كد رهگيری از سيستم

 مهم : در موارد زير كتاب نياز به فهرست نويس مجدد خواهد داشت:

1. تغيير عنوان
2. تغيير نام مترجم (‌كم يا اضافه شدن)‌
3. تغيير نام ناشر (كم يا اضافه شدن)‌
4. تغيير در سلسله انتشارات يا فروست (‌كم يا اضافه شدن)‌
5. تغيير تعداد صفحات (كم يا اضافه شدن)
6. ويرايش كتاب (چاپ دوم به بعد)‌
7. تغيير در قطع كتاب

  • مدت زمان تحويل فيپا

 برای كتاب های تجديد چاپ 3 روز كاری

 برای كتاب هايی كه قبلا توسط ناشر ديگری چاپ شده باشد 5 روز كاری

 برای كتاب های چاپ نخست حداكثر 10 روز كاری

  • مدارک مورد نیاز:
  1. فرم اینترنتی درخواست
  2. نامه مصوبه شورای انتشارات
  3. کپی شناسنامه نویسنده و ویراستار
  4. کپی کارت ملی نویسنده و ویراستار
  5. فایل pdf کتاب
فرآیند دریافت فیپا
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس